Το κάθε παιδί μαθαίνει να μιλά με το δικό του ρυθμό. Υπάρχουν ωστόσο κοινά σημεία σ’ αυτή τη
διαδικασία. Είναι έτσι δυνατόν να δούμε σε μικρή ηλικία, εάν η ομιλία και ο λόγος του παιδιού
αναπτύσσονται όπως αναμένεται. Οι παρακάτω ερωτήσεις αναφέρονται σε συμπεριφορές που
παρατηρούνται γενικά σε παιδιά ηλικίας 2,5 ετών (30 μηνών).
Αν ο αριθμός των αρνητικών απαντήσεων είναι μεγάλος (2 ή περισσότερες), τότε προτείνουμε να
απευθυνθείτε σε ειδικό Λογοπεδικό για αξιολόγηση.
Πηγή: Ομάδα Πρόληψης της Μόνιμης Επιτροπής Λογοπεδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(CPLOL – LCSTL) Προσαρμογή στα Ελληνικά: Επιτροπή Πρόληψης του Πανελληνίου Συλλόγου
Λογοπεδικών

 

   
Το παιδί σας ανταποκρίνεται, όταν κάποιος του μιλά από πίσω με χαμηλή φωνή;*
Το παιδί σας δείχνει ενδιαφέρον, όταν του διαβάζετε παραμύθι;*
   
Αρέσει στο παιδί σας να παίζει με άλλα παιδιά;*
Συνηθίζει το παιδί σας να μιμείται γνώριμες δραστηριότητες όταν παίζει (πχ. πως κάνει μπάνιο ή
ταΐζει την κούκλα του, κάνει το γιατρό);*
   
Το παιδί σας μπορεί να φέρει κάτι που του ζητήσατε χωρίς να του το δείξετε με χειρονομίες;*
Το παιδί σας μπορεί να εκτελέσει μια σύνθετη οδηγία (όπως βγάλε τα παπούτσια σου και φόρεσε
τις πιτζάμες σου);*
   
Στο παιδί σας αρέσει να μιλά και να κάνει ερωτήσεις;*
Το παιδί σας χρησιμοποιεί πιο πολύ τις λέξεις από τις χειρονομίες για να εκφραστεί;*
Το παιδί σας χρησιμοποιεί συνεχώς καινούριες λέξεις;*
Η ομιλία του παιδιού σας είναι κατανοητή σε άλλους και όχι μόνο σε σας;*
Το παιδί σας συνδυάζει λέξεις και φτιάχνει μικρές προτάσεις (όπως η μαμά τρώει μήλο);*
Το παιδί σας μιλάει χωρίς διακοπές και επαναλήψεις, με μια ομαλή ροή;*

 

 

Παραπομπή σε λογοπεδικό
Αν ο αριθμός των αρνητικών απαντήσεων είναι μεγάλος (3 ή περισσότερες ), τότε προτείνουμε να
επικλοινωνήσετε μαζί μας για αξιολόγηση των δεξιοτήτων του παιδιούσας.