Κάθε παιδί μαθαίνει να μιλά με το δικό του ρυθμό. Υπάρχουν, ωστόσο, κοινά στοιχεία κατά την
κατάκτηση του λόγου και της ομιλίας. Έτσι είναι δυνατόν, να δει κάποιος σε μικρή ηλικία, αν
η ανάπτυξη της ομιλίας και του λόγου ακολουθεί την κανονική πορεία. Οι πιο κάτω ερωτήσεις
αναφέρονται στη συμπεριφορά του παιδιού που εμφανίζεται συνήθως στους 18-20 μήνες.
Αν ο αριθμός των αρνητικών απαντήσεων είναι μεγάλος (3 ή περισσότερες), τότε προτείνουμε να
απευθυνθείτε σε ειδικό Λογοπεδικό για αξιολόγηση.
Πηγή: Ομάδα Πρόληψης της Μόνιμης Επιτροπής Λογοπεδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(CPLOL – LCSTL) Προσαρμογή στα Ελληνικά: Επιτροπή Πρόληψης του Πανελληνίου Συλλόγου
Λογοπεδικών
Αλληλεπίδραση και Προσοχή
Το παιδί

 

   
Το παιδί σας ανταποκρίνεται, όταν κάποιος του μιλά από πίσω με χαμηλή φωνή;*
Το παιδί σας δείχνει ενδιαφέρον γι’ αυτό που του λέτε;*
Στο παιδί σας αρέσει να παίζει παιγνίδια μαζί σας, όπως κου-κου τσα ή κυνηγητό;*
Το παιδί σας μπορεί να συγκεντρωθεί σε μια δραστηριότητα για μερικά λεπτά;*
   
Το παιδί σας δείχνει ένα αντικείμενο όταν το ονομάσετε;*
Το παιδί σας προσπαθεί να επικοινωνεί με χειρονομίες ή μιμήσεις;*
Το παιδί σας παίζει χρησιμοποιώντας τα παιχνίδια με φαντασία και με δημιουργικότητα (με τα
αυτοκινητάκια, τις κούκλες, τα αρκουδάκια, κλπ);*
   
Το παιδί σας ανταποκρίνεται στο «ΟΧΙ» και σταματά τη δραστηριότητα που κάνει;*
Αν ρωτήσετε το παιδί σας «πού είναι η μπάλα;» μπορεί να τη βρει, διαλέγοντάς την ανάμεσα σε
άλλα αντικείμενα;*
Το παιδί σας μπορεί να φέρει γνώριμα αντικείμενα από το διπλανό δωμάτιο όταν του το ζητήσετε;*
   
Στο παιδί σας αρέσει να επαναλαμβάνει αυτά που ακούει;*
Το παιδί σας προσθέτει συνεχώς καινούριες λέξεις σε αυτά που λέει;*
Το παιδί σας αρχίζει να συνδυάζει δυο λέξεις για να εκφράσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του;*

 

 

Παραπομπή σε λογοπεδικό
Αν ο αριθμός των αρνητικών απαντήσεων είναι μεγάλος (3 ή περισσότερες ), τότε προτείνουμε να
επικλοινωνήσετε μαζί μας για αξιολόγηση των δεξιοτήτων του παιδιούσας.