Το κάθε παιδί μαθαίνει να μιλά με το δικό του ρυθμό. Υπάρχει ωστόσο, ένας κοινός τρόπος που
τα παιδιά ακολουθούν. Έτσι, είναι δυνατόν, να δει κάποιος σε μικρή ηλικία, αν η ανάπτυξη της
ομιλίας και του λόγου ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Οι πιο κάτω ερωτήσεις αναφέρονται
σε θέματα συμπεριφοράς που εμφανίζονται συνήθως στην ηλικία των 4,5 ετών. Αν ο αριθμός των
αρνητικών απαντήσεων είναι μεγάλος (2 ή περισσότερες), τότε προτείνουμε να απευθυνθείτε σε
ειδικό Λογοπεδικό για αξιολόγηση.
Πηγή: Ομάδα Πρόληψης της Μόνιμης Επιτροπής Λογοπεδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(CPLOL – LCSTL) Προσαρμογή στα Ελληνικά: Επιτροπή Πρόληψης του Πανελληνίου Συλλόγου
Λογοπεδικών

 

   
Το παιδί σας ανταποκρίνεται όταν του μιλάτε χαμηλόφωνα από πίσω;*
Το παιδί σας ακούει και αντιδρά ενεργά όταν του λέτε μια ιστορία ή του διηγείστε κάτι που
συνέβηκε;*
Μπορεί το παιδί σας να συγκεντρωθεί σε ένα θέμα όταν εμπλακεί σε σύντομη συζήτηση μαζί σας;*
   
Αρέσει στο παιδί σας να παίζει με άλλα παιδιά;*
Συνηθίζει το παιδί σας να μιμείται γνώριμες δραστηριότητες όταν παίζει (πχ. πως κάνει μπάνιο ή
ταΐζει την κούκλα του, κάνει το γιατρό);*
   
Το παιδί σας καταλαβαίνει όλες τις ερωτήσεις σας, τις προτροπές σας και τις ιστορίες που του
διηγείστε;
Το παιδί σας κατανοεί τις έννοιες του χρόνου και του τόπου;
Το παιδί σας κατανοεί ότι τα αντικείμενα μπορούν να ομαδοποιηθούν (πχ. η μπάλα είναι ένα
παιχνίδι);
   
Η ομιλία του παιδιού σας είναι κατανοητή στους άλλους (όχι μόνο στα μέλη της οικογένειας);VV
Το παιδί σου μπορεί να προφέρει ορθά όλους τους ήχους της ελληνικής γλώσσας;
Η ομιλία του παιδιού σας έχει μια συνεχή ροή, χωρίς διακοπές, δισταγμούς και επαναλήψεις;
*Το παιδί σας χρησιμοποιεί το πρώτο πρόσωπο «ΕΓΩ» καθώς και άλλες προσωπικές
αντωνυμίες;
Το παιδί σας χρησιμοποιεί λέξεις που δεικνύουν χρόνο και τόπο καθώς μιλά (όπως μετά, αύριο,
έξω, μέσα);
Στο παιδί σας αρέσει να παίζει με τις λέξεις (πχ. να φτιάχνει στιχάκια και ομοιοκαταληξίες);
Το παιδί σας μπορεί να διηγηθεί με συνοχή μια ιστορία που άκουσε ή ένα γεγονός που έζησε;

 

 

Παραπομπή σε λογοπεδικό
Αν ο αριθμός των αρνητικών απαντήσεων είναι μεγάλος (3 ή περισσότερες ), τότε προτείνουμε να
επικλοινωνήσετε μαζί μας για αξιολόγηση των δεξιοτήτων του παιδιούσας.